Evidență contabilă

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Evidenta cheltuielilor lunare ale societatii.
Evidenta facturilor emise.
Intocmirea urmatoarelor registre:

Registru de Casa
Registru Jurnal General
Registru Inventar
Registru Cartea Mare

Tinerea evidentei clientilor si a furnizorilor.
Evidenta amortizarilor mijloacelor fixe.

Calcularea amortizarii lunare a fiecarui mijloc fix, inregistrarea acesteia in contabilitate.

Intocmirea Balantei de verificare lunare.

Intocmirea si depunerea la Administratia Financiara a Situatiei Impozitului pe Venit, a Situatiei Impozitului pe Profit, T.V.A., Datorii la Bugetul Statului, C.A.S, Sanatate, Somaj etc., a Bilantului Contabil anual si Situatia Patrimoniului sem. I.

Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale.

Intocmirea si depunerea on-line a declaratiilor fiscale, documente ce vor fi semnate digital si transmise la distanta.

Asistenta.
Acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cadrul sistemelor informatice.
Elaborarea si punerea In aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, contabilitatea de gestiune, control de gestiune si control.
Consolidarea conturilor si bilanturilor.
Intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung.
Consultanta.

Indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale.
Asistarea si reprezentarea la controalele efectuate de organele fiscale de specialitate.
Servicii de reprezentanta fiscala pentru persoane fizice si juridice nerezidente.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.pay-off.ro/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png