Politica de confidentialitate

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

PAY-OFF COMPANY SRL cu sediul în Str. Academiei 35-37, bl. Romarta, sc. A, et. 2, ap. 30, interfon 17, Sector 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA, în calitate de Operator de date cu caracter personal respectă confidențialitatea tuturor clienților sau vizitatorilor website-ului său și va trata/prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către PAY-OFF COMPANY SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt: clienții persoane fizice sau juridice ai PAY-OFF COMPANY SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai companiilor colaboratoare, legali sau convenționali.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul dumneavoastră, la solicitarea PAY-OFF COMPANY  SRL, prin unul din formularele on-line utilizate, iar trimiterea poate fi realizată numai după bifarea căsuței privind acceptul.

În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre mențiunile din acest document nu utilizați formularele de contact.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale acestea făcând parte din obligațiile legitime ale Operatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Date cu caracter personal prelucrate de către PAY-OFF COMPANY SRL

 • Nume
 • Email
 • Telefon
 • Adresa IP

PAY-OFF COMPANY SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai jos.

Scopurile colectării datelor cu caracter personal:

 • Derularea activității comerciale/contractuale;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • Informații privind activitatea, incluzând dar nelimitând-se la programul de lucru in perioada sărbătorilor.
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții;
 • Comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

PAY-OFF COMPANY SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terții, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior, cu excepția celor prezentați în acest document.

Destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Destinatari ai datelor  cu caracter personal colectate de la persoanele vizate pot fi:

– Firme de transport în vederea livrării documentelor sau oricărei fel de trimiteri.

– Firme din domeniul IT pentru administrarea și întreținerea site-ului sau a echipamentelor companiei;

– Furnizori de servicii (Împuterniciți) ai PAY-OFF COMPANY SRL în vederea bunei funcționări a companiei;

– Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet;

– Societăți bancare, firme de leasing, societăți de asigurare și reasigurare;

Durata prelucrării datelor cu caracter personal.

În vederea realizării scopului menționat, PAY-OFF COMPANY SRL va prelucra datele cu caracter personal pe o perioadă de 10 ani, în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi distruse.

Măsuri de siguranță utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. PAY-OFF COMPANY SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, transmise către website-ul PAY-OFF COMPANY SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, PAY-OFF COMPANY SRL utilizează proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate.

Persoanele vizate beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile în legătură cu protecția datelor de:

 • dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificare asupra datelor personale;
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat) a datelor personale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție.

Persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciara.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, PAY-OFF COMPANY SRL poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa cu o cerere scrisă, la sediul societății sau la adresa de e-mail office@pay-off.ro.

Va informam ca responsabilul cu protecția datelor al PAY-OFF COMPANY SRL poate fi contactat la adresa de mail: gdpr@pay-off.ro

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință și înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către PAY-OFF COMPANY SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PAY-OFF COMPANY SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului PAY-OFF COMPANY SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului sau utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image